14 квітня, 2017

Що свідчить про якість держави

Друк

Починаючи від 1990 року‚ Програма ООН з людського розвитку щороку оприлюднює звіти‚ котрі дають уявлення про ситуацію в різних країнах світу з освітою‚ станом здоров’я‚ тривалістю життя. За цими трьома показниками визначається так званий Індекс людського розвитку (Human Development Index). Сама програма діє від 1965 року‚ а її головною ціллю є допомога країнам‚ де актуальною залишається боротьба з бідністю‚ з економічною та енерґетичною відсталістю‚ порушеннями екологічної рівноваги.

В усіх аспектах своєї діяльности програма зосереджена на демократичному розвиткові суспільств‚ захисті прав людини‚ створенні рівних соціяльних можливостей для жінок і чоловіків.

Конкретний Індекс людського розвитку дає змогу оцінити реальний стан країни – її Внутрішній валовий продукт‚ дохід на душу населення і його купівельну спроможність‚ загальну грамотність і кількість шкільної та студентської молоді‚ а також середньостатистичну тривалість життя у даній країні.

За Індексом людського розвитку вже багато років поспіль перед ведуть Австралія‚ Швайцарія‚ Данія‚ Нідерлянди‚ Німеччина‚ США і Канада. Пострадянські країни перебувають‚ і то в найкращому разі‚ посередині цього рейтинґу. Щодо України‚ то вона‚ на превеликий жаль‚ за 2016 рік опустилася‚ в порівнянні з 2015 роком‚ на 29 позицій і тепер займає лише 84-те місце.

Тим часом у світі в цілому Індекс людського розвитку зріс утричі більше‚ ніж в Україні. Навіть країни Центральної Азії досягнули вищих показників.

За Індексом гендерної нерівности Україна посідає 57-ме місце серед 155 країн‚ в яких визначався цей показник. Отож його належить знизити. В Україні тільки 11 відс. місць у парляменті займають жінки‚ середню освіту мають 91 відс.‚ а чоловіки – 96 відс. Участь жіноцтва в ринку праці становить 53 відс.‚ тоді як чоловіків – 70 відс.

Згідно з останніми соціологічнимии опитуваннями‚ лише 1 відс. населення України належить до заможного прошарку‚ середньою клясою можна вважати тільки 5 відс. українців‚ 40 відс. з них не мають жодних заощаджень.

„Сьогодні 60 відс. населення України перебуває за межею  бідности‚ тобто витрачають  на себе менше грошей‚ ніж фактичний прожитковий мінімум‚ який складає 2‚800 гривень на місяць“‚ – стверджує Постійний представник Програми ООН з людського розвитку в Україні Ніл Вокер.

Певна річ‚ коли за межею бідности перебуває пів країни‚ виникає  серйозна загроза соціяльно-політичній стабільності. Якщо з їжею люди ще зводять кінці з кінцями‚ то на ліки грошей бракує‚ відтак населення частіше хворіє‚ зростає смертність. Особливо вразливою категорією  стають за цих умов пенсіонери. Бідність веде до зниження рівня освіти‚ оскільки молодь змушена працювати‚ замість навчатися в інститутах чи університетах.

Уряд України має своєю метою до 2030 року зменшити рівень  бідности в чотири рази – до 15 відс. Але ось питання питань: чи економічне піднесення буде тісно пов’язане зі справедливим розподілом зисків?

Коментарі закриті.